algarve.net.pl

Położenie Lagos (mapa)

Marker wskazuje marker wskazuje starówkę, Largo Gil Eanes z pomnikiem króla Sebastiana, który do dzisiaj nie wrócił

Powrót do strony z mapą


Fatal error: Using $this when not in object context in /home/algarve/ftp/anp4/mapy/index.php on line 125