Hotel Quinta dos Poetas

Niewielki hotel, oferuje jedynie 22 pokoje. Położony z dala od turystycznego zgiełku, na uboczu niedaleko miejscowości Pechao, między Olhao i Estoi. Hotel jest określany jako wiejski ("rural"). Wystrój i wyposażenie jest jednak jak najbardziej współczesne, jego wiejski charakter wynika raczej z położenia i otoczenia.

Adres

8701-905 Olhão, Sitio Arretorta - Pechão, Pechão
Telefon do recepcji: +351 289 990 990

Mapa

Otoczenie hotelu Quinta dos Poetas (zdjęcie satelitarne).

Znacznik na mapie wskazuje budynek hotelu

Informacje i opinie znalezione w internecie

http://www.quintadospoetas.com/

oficjalna strona hotelu

http://vimeo.com/17192853

film, otoczenie hotelu widziane z balkonu

Zdjęcia okolic hotelu

Zdjęcie jednej z uilczek w starszej części Olhao

Zaułki Olhao
Nad głowami czerwcowe dekoracje z okazji świąt Santos Populares

5 km

Budynek targowiska w Olhao

Targ w Olhao
Zabytkowe miejskie targowisko, symbol i wizytówka Olhao

5 km

(*) podajemy orientacyjne odległości w linii prostej

Wiecej zdjęć okolic hotelu Quinta dos Poetas

Inne hotele w pobliżu

W promieniu około 5 km od znacznika wskazującego na mapie budynek hotelu Quinta dos Poetas

(*) podajemy orientacyjne odległości w linii prostej